Παρακαλώ συνδεθείτε

Εάν είστε συνταξιούχος τέως ΕΤΕΑΜ
Ανακοίνωση

Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΔΕ). Δεν θα απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων.


Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΕΠ από 11/2016
Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΜ από 9/2016

Τομείς που δίδονται Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)
ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ ΟΤΕ, ΤΕΑΠ ΔΕΗ, ΤΑΠΤΠ (Alpha Bank), ΤΕΑΠΕΤΕ, ΕΛΕΜ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΑΜ (από 9/2016), ΤΕΑΕΧ (από 10/2016), ΤΕΑΔ (από 10/2016), ΤΕΑΥΑΠ (από 1/2017), ΤΕΑΙΣΥΤ (από 1/2017), ΤΕΑΑ (από 1/2017), ΤΕΑΠΥΚ (από 1/2017), ΤΕΑΥΠΣ (από 1/2017), ΤΕΑΤΤΑΘ (από 2/2017), ΤΑΣ (από 1/2018), ΤΣΜΕΔΕ (από 1/2018), ΤΕΑΠΙΕΝ (από 11/2018)