Παρακαλώ συνδεθείτε
Εάν είστε συνταξιούχος τέως ΕΤΕΑΜ
Ανακοίνωση

* Σας ενημερώνουμε ότι από 01/04/2019 η είσοδος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται αποκλειστικά με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΠΣ).


Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΕΠ από 11/2016
Ενημερωτικά Ανάλυσης Αναπροσαρμογής ΕΤΕΑΜ από 9/2016

Τομείς που δίδονται Συγκεντρωτικοί Πίνακες Κρατήσεων (ν.3986/11, ν.4024/1, ν.4051/12, ν.4093/12)
ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΥΕΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΤΕΑΔ
Τομείς που δίδονται Ενημερωτικά Σημειώματα και Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (Ν.4387/16)
ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ ΟΤΕ, ΤΕΑΠ ΔΕΗ, ΤΑΠΤΠ (Alpha Bank), ΤΕΑΠΕΤΕ, ΕΛΕΜ, ΕΤΒΑ, ΕΤΕΑΜ (από 9/2016), ΤΕΑΕΧ (από 10/2016), ΤΕΑΔ (από 10/2016), ΤΕΑΥΑΠ (από 1/2017), ΤΕΑΙΣΥΤ (από 1/2017), ΤΕΑΑ (από 1/2017), ΤΕΑΠΥΚ (από 1/2017), ΤΕΑΥΠΣ (από 1/2017), ΤΕΑΤΤΑΘ (από 2/2017), ΤΑΣ (από 1/2018), ΤΣΜΕΔΕ (από 1/2018), ΤΕΑΠΙΕΝ (από 11/2018)